Wyjaśnienia dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie audytów finansowych projektów

Szanowni Państwo, 

Zamawiający informuje iż do postępowania na wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie audytów finansowych projektów - w części dotyczącej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” zostały złożone pytania.

 

W związku z tym, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w załączonym pliku. 

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service