Zapytanie ofertowe na tłumaczenia

Szanowni Państwo, 

w związku z realizacją projektów  w ramach PWT PL-BY-UA 2014-2020, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będą: tłumaczenia pisemne, zwykłe dokumentów wykonywane z języka polskiego na język ukraiński, języka ukraińskiego na język polski i/lub z języka polskiego na język angielski.

 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie dotyczy wykonania tłumaczeń pisemnych, zwykłych wynikających z obowiązków związanych z korespondencją, raportowaniem, dokumentami bieżącymi oraz informacjami publikowanymi na stronie internetowej w ramach 4 projektów:
a) tłumaczenia z języka polskiego na j. angielski:
- „Pszczoła karpacka - wspólne działania na rzecz zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego na pograniczu polsko-ukraińskim” (PLBU.01.02.00-UA-0941/19-00), projekt realizowany do 4 września 2020 r.
- „Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim” (PLBU.01.01.00-18-0833/19-00), projekt realizowany do 15 października 2020 r.
- „Karpacka akademia dziedzictwa winiarskiego” (PLBU.01.01.00-UA-0854/19-00), projekt realizowany do 19 listopada 2020 r.
-„Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat” (PLBU.01.02.00-UA-0849/19-00), projekt realizowany do 19 grudnia 2020 r.
b) tłumaczenia z języka polskiego na język ukraiński i z języka ukraińskiego na j. polski:
- „Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim” (PLBU.01.01.00-18-0833/19-00), projekt realizowany do 15 października 2020 r.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wykonanie tłumaczenia z języka polskiego na język ukraiński, języka ukraińskiego na język polski i/lub z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego.
3. Wykonawca dostarczy przetłumaczony tekst w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy.
4. Oferta powinna zawierać wycenę wykonania jednej strony tłumaczenia zwykłego (przyjmuje się, że 1 strona tłumaczeniowa to 1800 znaków ze spacjami) podanej w PLN brutto.
5. Zamawiający zastrzega, iż w chwili obecnej nie jest w stanie jednoznacznie określić zapotrzebowania na w/w tłumaczenia.
6. Rozliczenie z wykonawcą będzie następować na koniec miesiąca.

II. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ WYKONAWCY

Określono w zapytaniu ofertowym.

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście lub pocztą lub kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów
lub
b) drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Termin składania ofert upływa 20.04.2020 r.
3. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
4. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w następnym dniu roboczym, po upływie terminu składania ofert, w siedzibie Zamawiającego.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w zapytaniu ofertowym i załącznikach. 

 

 

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service