Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytów projektów

Szanowni Państwo, 

w związku z realizacją projektów  w ramach PWT PL-BY-UA 2014-2020, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie przeprowadzenie audytów finansowych ww. projektów - w części dotyczącej Stowarzyszenia  „Pro Carpathia”. 

 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie dotyczy przeprowadzenie audytów finansowych 4 projektów:
a) „Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat” (PLBU.01.02.00-UA-0849/19-00)
b) „Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim” (PLBU.01.01.00-18-0833/19-00),
c) „Karpacka akademia dziedzictwa winiarskiego” (PLBU.01.01.00-UA-0854/19-00),
d) „Pszczoła karpacka - wspólne działania na rzecz zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego na pograniczu polsko-ukraińskim” (PLBU.01.02.00-UA-0941/19-00).
- w części dotyczącej zadań Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

II. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ WYKONAWCY

Określono w zapytaniu ofertowym.

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście lub pocztą lub kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów
lub
b) drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Termin składania ofert upływa 20.04.2020 r.
3. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
4. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w następnym dniu roboczym, po upływie terminu składania ofert, w siedzibie Zamawiającego.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w zapytaniu ofertowym i załącznikach. 

 

 

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service