Wyjaśnienia dot. zapytania ofertowego na opracowanie graficzne i wykonanie aplikacji mobilnej

Zamawiający informuje iż do postępowania na wyłonienie wykonawcy na opracowanie graficzne i wykonanie aplikacji mobilnej "ZIELONA UKŁADANKA zostały złożone pytania.

W związku z tym, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. W Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w  części  MATERIAŁ  stwierdzone jest że Zamawiający dostarczy materiał tekstowy i zdjęciowy niezbędny do opracowania graficznego aplikacji (w języku polskim i słowackim). W kolejnej zaś części TŁUMACZENIA w pkt 1  i 2 podane jest że : Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dwóch wersji językowych (polskiej, słowackiej), a tym samym wykonania niezbędnego tłumaczenia. 2) Za poprawność językową wykonanych tłumaczeń odpowiedzialność ponosi Wykonawca
Proszę o wyjaśnienie nieścisłości. Kto zatem jest odpowiedzialny za tłumaczenia  i poprawność językową  - wykonawca czy zamawiający.

Część MATERIAŁ:
Zamawiający dostarczy zdjęcia wraz z ich opisem (w języku polskim i słowackim). Za treść tłumaczenia i poprawność językową odpowiada Zamawiający.

Część TŁUMACZENIA:
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia tłumaczenia menu aplikacji. Za poprawność językową wykonanych tłumaczeń odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

2. Z racji  sezonu urlopowego i bardzo krótkiego czasu na realizację zadania i wykonanie aplikacji mobilnej  ( niecałe 2 miesiące) czy zamawiający zgadza się na wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: do 30 września  2019 r?
 
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do 30 sierpnia 2019 r., zgodnie z terminem podanym w zapytaniu ofertowym.
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service