Rekrutacja do projektu "Postaw na swój rozwój"

W dniu 29.05.2020r. zakończono III turę rekrutacji do projektu "Postaw na swój rozwój". 

Dokumenty rekrutacyjne złożyło 15 Kandydatów/tek na Uczestników/czki projektu. Do udziału w projekcie zakwalifikowano 15 osób biernych zawodowo.
Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie o zakwalifikowaniu się do projektu decydowało spełnianie warunków kwalifikowalności do projektu oraz suma uzyskanych punktów, a w przypadku osób o identycznej sumie punktów – kolejność zgłoszeń.
Wszystkie osoby, które zakwalifikowano do udziału w projekcie zostaną powiadomione telefonicznie i umówione na spotkanie w celu ustalenia Indywidualnego Planu Działania.
Poniżej lista rankingowa:

 

postaw na swoj rozwoj

 

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service