Informacja o wyborze Oferenta: wykonanie strony internetowej

Szanowni Państwo,
W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na wykonanie strony internetowej w ramach projektu „ŚWIAT KARPACKICH ROZET – DZIAŁANIA NA RZECZ ZACHOWANIA KULTUROWEJ UNIKALNOŚCI KARPAT”

informujemy, iż:
 
Złożonych zostało 12 ofert. Najwyższa kwota oferty to 55 350,00 PLN, najniższa – 9 800,00 PLN. 4 oferty nie spełniały wszystkich wymogów wskazanych w zapytaniu ofertowym, tj. brak podpisów wszystkich osób/wykazu osób pozostających w dyspozycji, które zostaną zaangażowane do wykonania zamówienia w związku z tym zgodnie z częścią Przesłanki odrzucenia oferty pkt. 1 ppkt. e: „nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, oświadczeń, podpisów” oferty zostały odrzucone. 
1 oferta została wykluczona, Wykonawca nie spełnił wszystkich warunków wskazanych w zapytaniu ofertowym: część Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy, pkt. 2: "Wykonawca musi posiadać gotowość i sposobność wykonania zamówienia w zakładanym terminie".
 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Pro Multimedia Patryk Filipek.

Dziękujemy za złożenie ofert.
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service