Otwarty nabór do udziału w projekcie "Turystyka przyrodnicza bez granic"

Zaproszenie dla podmiotów

do udziału w projekcie „Turystyka przyrodnicza bez granic”

 

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA realizuje projekt „Turystyka przyrodnicza bez granic” (INT/EK/KAR/1/II/B/0109) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu  z Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest na obszarze pogranicza polsko-słowackiego (województwo podkarpackie, Kraj Preszowski). Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy transgranicznej poprzez promocję i rozwój turystyki przyrodniczej na terenie pogranicza polsko – słowackiego, co przyczynia się do realizacji celu szczegółowego Programu - zwiększenia poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez mieszkańców i odwiedzających.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” w ramach projektu „Turystyka przyrodnicza bez granic” realizuje działania, m.in. z zakresu:
- opracowania produktów turystycznych pogranicza polsko-słowackiego (woj. podkarpackie, Kraj Preszowski), których motywem przewodnim będzie dziedzictwo przyrodnicze.

Pakiety turystyczne będą prezentowane w materiach informacyjno-promocyjnych związanych z projektem, jako publikacja w wersji drukowanej i wersji elektronicznej na stronie internetowej. 

W tym celu, Stowarzyszenie „Pro Carpathia” zaprasza podmioty, osoby z województwa podkarpackiego i Kraju Preszowskiego do zgłaszania obiektów, które będą mogły być włączone do oferty. Zapraszamy w szczególności:

a)    obiekty noclegowe,
b)    obiekty gastronomiczne,
c)    atrakcje turystyczne.

Obszar z jakiego mogą być zgłaszane obiekty:
1. Województwo podkarpackie – powiaty:
- bieszczadzki,
- leski,
- sanocki,
- brzozowski,
- krośnieński,
- jasielski,
- rzeszowski,
- przeworski,
- przemyski,
- jarosławski,
2. Kraj Preszowski – okresy:
- Snina
- Humenne
- Medzilaborce
- Stropkov
- Svidnik

W celu zgłoszenia udziału w projekcie prosimy o kontakt pod nr: (017) 850 01 86  lub mailowo
na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do: 30.06.2019 r.

Jednocześnie informujemy, ze zgłoszenia po wskazanym wyżej terminie zostaną uwzględnione, jednak nie w publikacji ze względu na ramy czasowe projektu, tylko na stronie internetowej.


Klauzula RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” z siedzibą w Rzeszowie, Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów, NIP 8133343915, tel. 17 852 85 26, www.procarpathia.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • z Administratorem danych może Pan/Pani skontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pod numerem telefonu 17 852 85 26. 
 • Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji projektów z zakresu promocji i zarządzania ofertą turystyczną pogranicza polsko-słowackiego, w szczególności projektem „Turystyka przyrodnicza bez granic”.
 • Podanie danych ma charakter dobrowolny i pozwoli wziąć udział w realizacji projektów z zakresu promocji i zarządzania ofertą turystyczną pogranicza polsko-słowackiego, w szczególności projektem „Turystyka przyrodnicza bez granic”.
 • Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w realizacji projektów  z zakresu promocji i zarządzania ofertą turystyczną pogranicza polsko-słowackiego, w szczególności projektem „Turystyka przyrodnicza bez granic”
 •  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 •  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

  View Service