Wyjaśnienia dot. złożonych ofert w procedurze wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie audytu

Szanowni Państwo,

informujemy, iż z uwagi na trudności w ocenie postępowania dotyczącego przeprowadzenia audytu finansowego projektu „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”, w części dotyczącej Partnera Wiodącego (LB) do Oferentów zostały przesłane zapytania dot. złożonych ofert.


Termin złożenia wyjaśnień to 18.02.2019 r. do godz. 14:00.

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service