Zapytanie ofertowe - film pasterski

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu „Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim” (PLBU.01.01.00-18-0833/19-01), zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie wykonanie filmu promującego folklor i dziedzictwo wołoskie w województwie podkarpackim (pogranicze polsko-ukraińskie), w wersji językowej polskiej, angielskiej i ukraińskiej.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie filmu promującego folklor i dziedzictwo wołoskie w województwie podkarpackim (pogranicze polsko-ukraińskie), w wersji językowej polskiej, angielskiej i ukraińskiej.
Głównym tematem filmu powinny być uroczystości związane z wyjściem pasterzy ze stadami owiec na wypas (redyk wiosenny) oraz powrotem z wypasu (Wykonawca powinien mieć dostęp do archiwalnych materiałów audiowizualnych prezentujących te uroczystości w województwie podkarpackim).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin realizacji zamówienia: do 10 czerwca 2021 r. z zastrzeżeniem że wszystkie prace związane z wprowadzaniem uwag muszą zostać zakończone najpóźniej do 20 czerwca 2021 r.

Ofertę należy złożyć:
a) osobiście lub pocztą lub kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów
lub
b) drogą elektroniczną (dokumenty podpisane podpisem elektronicznym lub skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Termin składania ofert upływa 2.03.2021 r. o godz. 10.00.
Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 2.03.2021 r. w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia maksymalnie 14 400,00 zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta złotych) brutto.
Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

 

Pytania i odpowiedzi:

- Jaki czas filmu powinny zająć zdjęcia archiwalne?

Nie jest określone.

- Czy rok 2018 będzie wystarczającym czasem sięgającym wstecz?

Tak. Zapis, iż Wykonawca powinien mieć dostęp do archiwalnych materiałów audiowizualnych prezentujących uroczystości związane z wyjściem pasterzy ze stadami owiec na wypas (redyk wiosenny) oraz powrotem z wypasu w województwie podkarpackim oznacza, iż z uwagi na obecną sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 nie ma pewności, iż podobne wydarzenia odbędą się w 2021 r.

- Czy zlecający wskaże konkretnych pasterzy biorących udział w filmie, czy pozostaje to po stronie wykonawcy?

Zamawiający może polecić takie osoby. Zamawiający musi zatwierdzić scenariusz filmu.   

- Jaki jest termin płatności?

14 dni od wystawienia prawidłowej FV/rachunku. Podstawą do wystawienia FV/rachunku jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

 


Osoba do kontaktu:
Agnieszka Pieniążek
tel: 17 850 01 81
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service