Rozstrzygnięcie - Księga zwyczajów pasterskich (pograniczne polsko-ukraińskie)

Informujemy, iż wpłynęły trzy oferty (wszystkie złożone w wymaganym czasie, spełniające kryteria).

 

 Część I. Opis całego roku pasterskiego na pograniczu polsko-ukraińskim (województwo podkarpackie, obwody lwowskie, zakarpacki, iwanofrankowski) przed II wojną światową z uwzględnieniem różnic i podobieństw (ok. 12 stron tekstu) pomiędzy poszczególnymi regionami

1) Jarosław Kril Public Relations - 100,0 pkt. (1 001,00 PLN)
2) Paweł Królikowski - 47,7 pkt. (2 100,00 PLN)
3) Monika Jachyra - 25,0 pkt. (4 000,00 PLN)

Część II. Opis współczesnych obrzędów i tradycji pasterskich w poszczególnych regionach: województwo podkarpackie, obwody lwowski, zakarpacki, iwanofrankowski (po ok. 8 stron tekstu o każdym z regionów, czyli łącznie ok. 32 strony tekstu)
1) Jarosław Kril Public Relations - 100,0 pkt. (1 999,00 PLN)
2) Paweł Królikowski - 45,4 pkt. (4 400,00 PLN)
3) Monika Jachyra - 33,3 pkt. (6 000,00 PLN)

 

Część. III Wykonanie lub pozyskanie fotografii/rycin przedstawiających tradycje, obrzędy pasterskie, będące częścią dziedzictwa wołoskiego na pograniczu polsko-ukraińskim: województwo podkarpackie, obwody lwowski, zakarpacki, iwanofrankowski (po ok. 10 fotografii współczesnych i/lub archiwalnych na każdy region, czyli łącznie ok. 40 fotografii.
1) Paweł Królikowski - 100,0 pkt. (3 100,00 PLN)
2) Jarosław Kril Public Relations - 51,7 pkt. (5 999,00 PLN)

 

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service