Rekrutacja do projektu "Akcja!-Nowe kwalifikacje i praca!"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” zaprasza

do udziału w projekcie pt. „Akcja! –Nowe kwalifikacje i praca!” o nr RPPK.07.01.00-18-0136/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.
 

REKRUTACJA TRWA


Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby bezrobotne/długotrwale bezrobotne (zarejestrowane bądź niezarejestrowane w PUP) i bierne zawodowo, zamieszkujące województwo podkarpackie, w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat).
Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą osoby:
·  powyżej 50 roku życia,
·  kobiety,
·  długotrwale bezrobotne,
·  niepełnosprawne,
·  o niskich kwalifikacjach zawodowych,
·  rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do 2ha, zamierzający odejść z rolnictwa.

W ramach projektu oferujemy:

- indywidualne doradztwo zawodowe (IPD)
- wsparcie psychologiczne
- grupowe poradnictwo zawodowe
- szkolenie zawodowe nadające kwalifikacje zawodowe
- pośrednictwo pracy
- płatny 6 miesięczny staż zawodowy

 
Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY


Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu:

https://procarpathia.pl/pl/projekty/krajowe/akcja-nowe-kwalifikacje

oraz w Biurze Projektu:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
ul. Gałęzowskiego 6/319, 35-074 Rzeszów
tel. 661 113 018
Poniedziałek – Piątek w godzinach 7:30 – 15:30

Punkt doradczo - informacyjny dla osób z niepełnosprawnościami dostępny po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania pod adresem:
Plac Śreniawitów 9/1
35-032 Rzeszów

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod nr 661-113-018.

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service