Informacja o wyborze Oferenta: skład, łamanie, korekta i druk publikacji – „Pakiety ofert turystycznych na pograniczu PL-SK"

Szanowni Państwo, w związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym

wyłonienia Wykonawcy na skład, łamanie, korekta i druk publikacji – „Pakiety ofert turystycznych na pograniczu polsko-słowackim” (wersja robocza) w ramach projektu nr INT/EK/KAR/1/II/B/0109 pn. „Turystyka przyrodnicza bez granic” informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyło WYDAWNICTWO PAPIRUS Marek Trojniak.

 

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service