Monografie

Wspólne dziedzictwo przyrodnicze województwa podkarpackiego (2018)

Wspólne dziedzictwo przyrodnicze województwa podkarpackiego (2018)

To publikacja ukazująca bogactwo przyrodnicze i bioróżnorodność naszego województwa.


Publikacja „Wspólne dziedzictwo przyrodnicze województwa podkarpackiego” jest kolejnym tego typu działaniem dla naszego regionu. Opracowanie poświęcone jest charakterystyce środowiska przyrodniczego województwa podkarpackiego oraz formom ochrony przyrody, do których należą dwa parki narodowe, 96 rezerwatów przyrody, 10 parków krajobrazowych, 13 obszarów chronionego krajobrazu, 63 obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Przedstawione zostały takie regiony m.in. jak Bieszczady, Beskid Niski, Góry Sanocko-Turczańskie czy Kotlina Sandomierska, gdzie pojawiają się magiczne krajobrazy, niespotykane nigdzie indziej gatunki rzadkich roślin czy zwierząt.

Wersja pdf dostępna na stronie internetowej:
Image
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service