Monografie

Sztuka pogranicza. Od sacrum do profanum. (2011)

Sztuka pogranicza. Od sacrum do profanum. (2011)

Pogranicza zawsze fascynowały, jako miejsca styku różnych kultur, nacji, religii, języków. Granice same w sobie wywoływały emocje, gdyż ich przekraczanie od wieków było trudne. Wymagało wysiłku, odwagi i sprytu. Często były obszarami magii, ale i tradycyjnym miejscem wymiany towarów i usług. Polska w czasie swej tysiącletniej historii miała niewiele miejsc, które byłyby jej stałymi –utrzymującymi się przynajmniej przez kilkaset lat w jej granicach. Przemieszczana z zachodu na wschód, i odwrotnie, posiadała jednak jeden punkt odniesienia, niezmienny od wieków, czyli południową granicę dzisiejszych województw małopolskiego i podkarpackiego, graniczący z północną flanką województwa preszowskiego (Prešovský kraj), znajdującego się na obszarze płn.-wsch. Słowacji
 
Image
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service