plenfrdeitskesuk

Monografie

Pogranicze kultur – Księga wspólnego dziedzictwa (2007)

Pogranicze kultur – Księga wspólnego dziedzictwa (2007)

Termin „Karpaty Północne” został użyty w niniejszym opracowaniu na potrzeby ukazania destynacji turystycznej położonej na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim. Pod tym pojęciem należy rozumieć najbardziej na północ wysunięty fragment tego wielkiego łańcucha górskiego. Stanowią one obszar mający wspólne cechy przyrodnicze i kulturowe z wyraźną przewagą elementów wschodniokarpackich, choć są też takie, które występują w Beskidzie Niskim czy na Pogórzu Dynowskim. Ze względu na swe walory obszar Karpat Północnych stanowi doskonałe miejsce do rozwoju turystyki, która jest jego szansą na rozwój ekonomiczny.

Image
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service