Nasi klienci

Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy

Rozliczanie dotacji: 

Image

PODMIOT: Biuro Podróży DZIKIE BIESZCZADY Jakub Wałachowski

ROK: 2019

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 -2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4  Wsparcie MŚP, poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP

PROJEKT: Wdrożenie nowego produktu turystycznego przez Biuro Podróży DZIKIE BIESZCZADY Jakub Wałachowski

 

Image

PODMIOT: Bies sp. z o.o. 

ROK: 2019

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 -2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4  Wsparcie MŚP, poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP

PROJEKT: Dywersyfikacja działalności firmy Bies sp. z o.o. poprzez wdrożenie do oferty nowej usługi turystycznej

Przygotowanie wniosków o dotację

Image

PODMIOT:  Turystyka w Bieszczadach Elwira Słotwińska

ROK: 2019

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 -2020,

Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP,

poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typ projektu „Rozwój MŚP”, (pomoc de minimis)

PROJEKT: Wdrożenie nowego produktu turystycznego przez Turystyka w Bieszczadach Elwira Słotwińska

 

Image

PODMIOT:  Hotel Górski Paulina Róźycka

ROK: 2019

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 -2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 -2020, Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typ projektu „Rozwój MŚP”, (pomoc de minimis)

PROJEKT:  Wdrożenie znacząco udoskonalonego produktu turystycznego przez firmę Hotel Górski Paulina Różycka

 

Image

PODMIOT:  SAMSARA Piotr Rojek

ROK: 2019

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 -2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 -2020, Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typ projektu „Rozwój MŚP”, (pomoc de minimis)

PROJEKT: Wzrost konkurencyjności firmy SAMSARA Piotr Rojek poprzez wdrożenie nowych usług

 

Image

PODMIOT: GRABOWSKI PIOTR GRABOWSKI

ROK: 2019

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 -2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 -2020, Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typ projektu „Rozwój MŚP”, (pomoc de minimis)

PROJEKT: Zwiększenie konkurencyjności usług turystycznych poprzez budowę basenu krytego na terenie obiektu " NATURA PARK BIESZCZADY

 

Image

PODMIOT: MAGDALENA MARIA ŁATACZ POD KOMINKIEM 

ROK: 2019

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 -2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 -2020, Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typ projektu „Rozwój MŚP”, (pomoc de minimis)

PROJEKT: Wdrożenie nowej usługi do oferty firmy MAGDALENA MARIA ŁATACZ POD KOMINKIEM dywersyfikującej jej działalność

 

Image

PODMIOT: Chata Wędrowca Robert Żechowski 

ROK: 2019

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 -2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 -2020, Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typ projektu „Rozwój MŚP”, (pomoc de minimis)

PROJEKT: Chata Wędrowca 2.0 - Implementacja nowatorskich usług turystycznych w Bieszczadach, promujących walory regionu, atrybuty lokalnej kuchni i lokalnych produktów

 

Image

PODMIOT: Agencja Turystyczna „Bieszczady Adventure” 

ROK: 2019

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 -2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 -2020, Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typ projektu „Rozwój MŚP”, (pomoc de minimis)

PROJEKT: Odnowa ducha – odnowa ciała. Nowy wymiar turystyki w Bieszczadach

 

Image

PODMIOT: Michał Kłażyński „RAWKI” 

ROK: 2019

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 -2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 -2020, Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typ projektu „Rozwój MŚP”, (pomoc de minimis)

PROJEKT: Podniesienie konkurencyjności firmy Michał Kłażyński RAWKI poprzez wdrożenie nowej usługi z zakresu turystyki aktywnej i górskiej

 

PODMIOT: Kois Antoni Zakład Teleradiotechniki Telefon Serwis

ROK: 2019

PROGRAM: Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

PROJEKT: Wprowadzenie nowych usług do oferty firmy Kois Antoni Zakład Teleradiotechniki Telefon Serwis poprzez budowę strzelnicy sportowej dywersyfikujących obecne przychody w przedsiębiorstwie oraz rozwój usług turystycznych w regionie

 

PODMIOT: Agnieszka Biel KORONA

ROK: 2019

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 -2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 -2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 -2020, Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typ projektu „Rozwój MŚP” (pomoc de minimis)

PROJEKT:

ROK: 2019

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 -2020, Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typ projektu „Rozwój MŚP” (regionalna pomoc inwestycyjna)

PROJEKT: Wzrost konkurencyjności firmy Agnieszka Biel Korona poprzez wprowadzenie nowych, proinnowacyjnych usług turystycznych w duchu idei ‘SLOW TOURISM

 

Image

PODMIOT: Relavia Sp. z o.o. 

ROK: 2019

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 -2020, Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typ projektu „Rozwój MŚP” (regionalna pomoc inwestycyjna)

PROJEKT: Bieszczady – poznaj inaczej

ROK: 2018

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 -2020, Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typ projektu „Rozwój MŚP” (regionalna pomoc inwestycyjna)

PROJEKT:

 

PODMIOT: AHA Halina Łebek-Bielecka, Arkadiusz Bielecki, Adam Bielecki S.C.

ROK: 2019

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 -2020, Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typ projektu „Rozwój MŚP” (regionalna pomoc inwestycyjna)

PROJEKT: Podniesienie konkurencyjności wnioskodawcy poprzez wdrożenie innowacyjnej usługi „Azyl bez stresu”

 

Image

PODMIOT: Biuro Podróży DZIKIE BIESZCZADY Jakub Wałachowski 

ROK: 2019

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 -2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP

 

PROJEKT: Wdrożenie nowego produktu turystycznego przez Biuro Podróży DZIKIE BIESZCZADY Jakub Wałachowski

 

Image

PODMIOT: Bies sp. z o.o. 

ROK: 2019

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 -2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP

 

PROJEKT: Dywersyfikacja działalności firmy Bies sp. z o.o. poprzez wdrożenie do oferty nowej usługi turystycznej

 

Archwium 

Image

Podmiot: OPTeam SA
Rok: 2009
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 3 oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji, działanie 3.3: Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz Wniosku dla OPTeam SA na inwestycję: "Wejście OPTeam SA na GWP szansą pozyskania kapitału na innowacje" do PO IG w ramach 3 osi priorytetowej.
Wartość:
774 700,00
Dofinans.: 270 000,00

Rok: 2009
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 4 oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz Wniosku dla OPTeam SA na inwestycję: "Wdrożenie innowacji produktowych poprzez Centrum Projektowe Nowoczesnych Technologii OPTeam SA" do PO IG w ramach 4 osi priorytetowej.
Wartość: 17 173 940,00
Dofinans.: 8 758 200,00

Image

Podmiot: InterPetro Sp. z o.o.
Rok: 2014
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Wykonanie bieżących prac związanych z rozliczeniem projektu: "Rozwój Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących Spółki "InterPetro" poprzez zakup innowacyjnego sprzętu do badań"

Rok: 2013
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami dla projektu: "Wzmocnienie konkurencyjności "Rozwój Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących Spółki "InterPetro" poprzez zakup innowacyjnego sprzętu do badań".
Wartość: 448 492,28
Dofinans.: 182 313,93

Rok: 2009
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8 oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami dla projektu: "Multiaplikacyjny System Komunikacji Bussinesowej - innowacyjna jakość elektronicznych relacji biznesowych firmy InterPetro Sp. z o.o."
Wartość: 319 460,00
Dofinans: 188 251,00

Rok: 2008
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: "Zakup dźwigu Liebherr dla InterPetro Sp. z o.o. w Rzeszowie".
Wartość: 3 416 000,00
Dofinans.: 1 200 000,00

Image

Podmiot: Relavia Sp. z o.o.
Rok: 2013
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: "Podniesienie konkurencyjności OSW "SKALNY" w Polańczyku - innowacyjna jakość w Bieszczadach".
Wartość: 313 281,00
Dofinans.: 139 755,00

Rok: 2009
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Projekt "Podwyższenie konkurencyjności Ośrodka Wypoczynkowego "RELAVIA" i zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez modernizację centralnego ogrzewania i remont elewacji"
Wartość: 486 198,00
Dofinans.: 243 099,00

Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz wniosku dla "Relavia" Sp. z o.o. dla inwestycji: "Budowa Centrum Rekreacyjno - Szkoleniowego "Skalny" w Polańczyku - innowacyjna jakość w krainie Biesa i Czadów".
Wartość: 1 464 000,00
Dofinans.: 780 000,00

Image
Podmiot: Leszek Skórka Zajazd Pod Caryńską
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz wniosku dla Leszek Skórka Zajazd Pod Caryńską dla inwestycji: "Nowa jakość usług dostępna w Zajeździe Pod Caryńską, efektem wdrożenia innowacyjnej technologii - Inteligenty Hotel".
Wartość: 5 617 855,71
Dofinans.: 2 972 254,85
Image
Podmiot: Zakład Mięsny Smak-Górno Sp. z o.o.
Rok: 2012
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B - projekty pozainwestycyjne
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami dla projektu: "Budowanie świadomości marki "Podkarpackie Skarby" poprzez organizację szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej, szansą na rozwój województwa podkarpackiego".
Wartość: 173 103,07
Dofinans.:   91 477,23
Image
Podmiot: Delikatesy Sezam Sp. z o.o.
Rok: 2010
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8 oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
Projekt: Opracowanie Biznes planu oraz Wniosku dla Delikatesy Sezam Sp. z o.o.
Image
Podmiot: Specjał Sp. z o.o.
Rok: 2009
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, II Oś priorytetowa: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki.
Projekt: Opracowanie wniosku dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "Specjał" Sp. z o.o.
Image
Podmiot: FAMILIA Jurkiewicz i Wspólnicy Spółka Jawna
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz wniosku dla FAMILIA Jurkiewicz i Wspólnicy Spółka Jawna dla inwestycji: "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkowymiarowych elementów konstrukcyjnych z drewna klejonego warstwowo do FAMILIA Spółka Jawna".
Wartość: 9 758 779,90
Dofinans.: 4 398 449,95
Image
Podmiot: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Fasada-Investment Sp. z o.o.
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz wniosku dla PHU Fasada-Investment Sp. z o.o. dla inwestycji: "Budowa inteligentnego zaplecza hotelarsko-konferencyjnego Hotelu Fasada szansą na zaprezentowanie regionu europejską elitom".
Wartość: 9 595 549,95
Dofinans.: 4 013 584,82
Image
Podmiot: Carlson i Piechocki Spółka Jawna
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz wniosku dla Carlson i Piechocki Spółka Jawna dla inwestycji: "Innowacja technologiczna w uruchamianym Dziale Stolarni firmy Carlson i Piechocki Sp. J. szansą wzrostu jej konkurencyjności".
Wartość: 2 386 573,74
Dofinans.: 1 271 535,18
Image
Podmiot: Dagmara Sp. z o.o.
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz wniosku dla Dagmara Sp. z o.o. dla inwestycji: "Wdrożenie innowacyjnych technologii zdobienia ozdób choinkowych podstawą wzmocnienia konkurencyjności Firmy DAGMARA".
Wartość: 6 292 882,00
Dofinans.: 2 787 486,00
Image
Podmiot: MLS Import Eksport Przedsiębiorstwo Wielobranżowe inż. Zdzisław Szymulański
Rok: 2008
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: "Zasoby historyczne  i ekumeniczne Kozacczyzny zapleczem dla innowacji osady turystycznej w Łukowem - Chutor Kozacki w Dolinie Koni".
Wartość: 9 258 067,60
Dofinans.: 4 932 577,00
Image
Podmiot: Rzeszowskie Zakłady Drobiadrskie RES-DROB Sp. z o.o.
Rok: 2009
Program: Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 1 oś priorytetowa, działanie: 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B - projekty pozainwestycyjne
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz Wniosku dla Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie RES-DROB Sp. z o.o. dla projektu: "Promocja Podkarpacia poprzez udział w międzynarodowych imprezach targowych firmy RES-DROB"
Wartość: 375 323,46
Dofinans.: 201 810,04
Image
Podmiot: Trans-Wiert Sp. z o.o.
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz wniosku dla Trans-Wiert Sp. z o.o. dla inwestycji: "Budowa nowoczesnej linii do diagnozowania pojazdów oraz rozszerzenie zakresu usług wykonywanych przez Warsztat Napraw w firmie Trans-Wiert Sp. z o.o.".
Wartość: 1 062 076,31
Dofinans.:    522 332,61
Image
Podmiot: GPJ Sp. z o.o.
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz wniosku dla GPJ Sp. z o.o. dla inwestycji: "Nowa jakość usług poprzez wdrożenie innowacyjnego programu świadczeń zdrowotnych w nowowybudowanym Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji przy Domu Spokojnej Starości "Leśniówka" w Turzy".
Wartość: 3 041 180,70
Dofinans.: 1 976 767,45
Image
Podmiot: Proart Sp. z o.o.
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny - Priorytet VI Turystyka i kultura
Projekt: Opracowanie wniosku oraz studium wykonalności do konkursu ogłoszonego przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski, w zakresie "Rewitalizacji punktów widokowych na terenie zabytkowego parku w Bukowcu w Gminie Mysłakowice"
Image
Podmiot: BRITTANI NETWORK GROUP Sp. z o.o.
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.4. Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B - projekty  pozainwestycyjne
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz wniosku dla BRITTANI NETWORK GROUP Sp. z o.o. dla inwestycji: "Udział w Międzynarodowych Targach Lotnictwa ILA 2010 firmy BNG Sp. z o.o. szansa rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego"
Wartość: 525 969,00
Dofinans.: 308 805,00
   
Rok: 2010
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.4. Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B - projekty  pozainwestycyjne
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz wniosku dla BRITTANI NETWORK GROUP Sp. z o.o. dla inwestycji: "Udział firmy BNG Sp. z o.o. w międzynarodowych misjach gospodarczych perspektywa prosperity kluczowych sektorów województwa podkarpackiego"
Wartość: 512 037,20
Dofinans.: 300 219,50
Image
Podmiot: Folprodukt s.c.
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz wniosku dla Folprodukt s.c. dla inwestycji: "Pozyskanie nowoczesnych urządzeń przez "Folprodukt s.c."-innowacyjna jakość w procesach regranulacji tworzyw sztucznych".
Wartość: 1 141 849,24
Dofinans.:    608 362,31
Image
Podmiot: Zakład Produkcji Konstrukcji "Mostostal Ropczyce" Sp. z o.o.
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz wniosku dla Zakładu Produkcji Konstrukcji "Mostostal Ropczyce" Sp. z o.o. dla inwestycji: "Wykorzystanie innowacyjnych technologii w procesie obróbki stali podstawą wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa z sektora wysokiej szansy".
Wartość: 4 735 893,40
Dofinans.: 2 052 533,91
Image
Podmiot: Jedynka Spółka Akcyjna
Rok: 2010
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8 oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami dla projektu: "Wdrożenie Multiaplikacyjnego Systemu Komunikacji Biznesowej w Spółce Akcyjnej Jedynka - innowacyjna jakość elektronicznych relacji biznesowych".
Image
Podmiot: Połoniny-Kurort Sp. z o.o.
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz wniosku dla Połoniny-Kurort Sp. z o.o. dla inwestycji: "Zwiększenie możliwości rozwojowych firmy Połoniny-Kurort poprzez adaptację budynku na pensjonat CARYŃSKA oraz wprowadzenie innowacyjnej usługi".
Wartość: 7 785 622,24
Dofinans.: 3 576 203,25
Image
Podmiot: Daniel Wojtas Agencja Turystyczna "Bieszczady Adventure"
Rok: 2009
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: "Project Bieszczady - imprezy inne niż wszystkie".
Wartość: 196 200,00
Dofinans.:   98 100,00
Image
Podmiot: WANAS MAREK WASZKIEWICZ
Rok: 2014
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
  Wykonanie bieżących prac związanych z rozliczeniem, w tym: przygotowania aneksu do umowy o dofinansowanie, przeprowadzenia procedury zapytań ofertowych, złożenia wniosku o płatność pośrednią i płatność końcową.
   
Rok: 2013
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami dla projektu: "Wdrożenie innowacyjnej linii produkcyjnej wykorzystującej cięcie plazmowe w procesie wytwarzania rekuperatorów na rzecz wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa z sektora wysokiej szansy".
Wartość: 231 509,40
Dofinans.:   86 550,00
Image
Podmiot: RS Druk
Rok: 2014
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie wniosku o płatność końcową dla projektu: "Wprowadzenie innowacyjnej technologii druku kluczem do rozwoju RS DRUK"
   
Rok: 2013
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami dla projektu: "Wprowadzenie innowacyjnej technologii druku kluczem do rozwoju RS DRUK".
Wartość: 1 801 786,66
Dofinans.:    427 024,57
Image
Podmiot: WSTECH S.C. R. Lorens, W. Pielech, J. Mazur
Rok: 2014
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Wykonanie bieżących prac związanych z rozliczeniem, w tym: przygotowania aneksu do umowy o dofinansowanie, przeprowadzenia procedury zapytań ofertowych, złożenia wniosku o płatność pośrednią i płatność końcową.
   
Rok: 2013
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami dla projektu: "Innowacyjna technologiczna linia do malowania proszkowego oraz oprogramowania do projektowania w firmie WSTECH S.C. szansą wzrostu jej konkurencyjności".
Wartość: 359 927,21
Dofinans.: 145 811,88
Image
Podmiot: Green Fly Bartłomiej Inglot
Rok: 2013
Projekt: Przygotowanie Biznes Planu dla Green Fly Bartłomiej Inglot.
Image
Podmiot: "Graniczna"  Spółka Cywilna Zajdel Marek i Beata
Rok: 2013
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami dla projektu: "Wzmocnienie konkurencyjności "Podniesienie konkurencyjności firmy GRANICZNA Spółka cywilna Marek Zajdel, Beata Zajdel poprzez zakup minibrowaru restauracyjnego".
Wartość: 1 237 150,00
Dofinans.:    500 000,00
Image
Podmiot: KOMEXIM Sp. z o.o.
Rok: 2013
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami dla projektu: "Wzmocnienie konkurencyjności "KOMEXIM" Spółki z o.o. poprzez zakup miksera planetarnego do innowacyjnej w skali produkcji ciekłego elastomeru silikonowego do formowania wtryskowego".
Wartość: 1 100 000,00
Dofinans.:    499 950,00
Image
Podmiot: H.A.S.P. "DELIKATESY NIENADÓWKA" Elwira Prucnal
Rok: 2014
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś III: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".
Projekt: Wykonanie bieżących prac związanych z rozliczeniem, w tym w szczególności przygotowania wniosku o płatność końcową.
Image
Podmiot: BIES Sp. z o.o.
Rok: 2014
Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Obszar tematyczny: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych, Projekt: Alpy Karpatom - projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich"
Projekt: Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z Biznes Planem oraz niezbędnymi załącznikami na potrzeby Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dla projektu pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej firmy "BIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poprzez zakup SEGWAY oraz placu zabaw"
Image
Podmiot: Aleksandra Plamowska
Rok: 2014
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś III: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".
Projekt: Wykonanie bieżących prac związanych z rozliczeniem, w tym w szczególności przygotowania wniosku o płatność końcową.
Image
Podmiot: Świat Lodu Sp. z o.o.
Rok: 2013
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, priorytet I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, działanie: 1.5 Rozwój przedsiębiorczości.
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: "Wprowadzenie innowacji dla Spółki Świat Lodu szansą na rozwój"
Image
Podmiot: ICE 24 Sp. z o.o.
Rok: 2013
Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Wsparcie finansowo doradcze na rozwój działalności gospodarczej.
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. "Wzrost konkurencyjności Spółki ICE 24 poprzez zakup nowego wyposażenia".
Image
Image
Podmiot: Firma Handlowo - Usługowa "ANIA" Anna Wandas - Kaszuba
Rok: 2013
Projekt: Przygotowanie strategii rozwoju dla Firmy Handlowo - Usługowej "ANIA" Anna Wandas Kaszuba.
Image
Podmiot: Piekarnia Nr 1 w Stubnie, Zofia Wasiewicz
Rok: 2008
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: "Rozszerzenie asortymentu w oparciu o innowacyjne rozwiązanie technologiczne w zakresie wypieku pieczywa i ciast - Piekarnia Nr 1 w Stubnie, Zofia Wasiewicz".
Wartość: 239 634,84
Dofinans.: 127 674,30
Image
Podmiot: Elektra Sp. z o.o.
Rok: 2010
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8 oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
Projekt: Wykonanie Biznes Planu oraz Wniosku dla Toya STANMAR Sp. z o.o.
   
Rok: 2010
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8 oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
Projekt: Wykonanie Biznes Planu oraz Wniosku dla Jedynka S.A.
Image
Podmiot: Firma Denti-Med Gabinet Stomatologiczny Agnieszka Maj - Rydzak
Rok: 2012
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości
Projekt: Wykonanie prac związanych z przygotowaniem wniosku do podpisania Umowy, opracowaniem sprawozdań i rozliczeń kwartalnych, przygotowania dokumentacji przetargowej dla wniosku: "Projekt wzrostu konkurencyjności Gabinetu Stomatologicznego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego pozwalającego na świadczenie usług z zakresu endodoncji".
Image
Podmiot: Karpackie Centrum Turystyki Aktywnej KREMENAROS
Rok: 2014
Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Obszar tematyczny: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych, Projekt: Alpy Karpatom - projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich południowych obszarów województwa podkarpackiego, działanie 3.2.2.
Projekt: Wykonanie bieżących prac związanych z rozliczeniem, w tym w szczególności przygotowania wniosku o płatność końcową.
   
Rok: 2014
Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Obszar tematyczny: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych, Projekt: Alpy Karpatom - projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich południowych obszarów województwa podkarpackiego, działanie 3.2.2.
Projekt: Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z Biznes Planem oraz niezbędnymi załącznikami na potrzeby Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dla projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego internetowego serwisu turystycznego na rzecz wzrostu potencjału ekonomicznego Bieszczad w kontekście doświadczeń szwajcarskich"
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service