Wyniki oceny merytorycznej - I nabór w 2021

W załączeniu publikujemy listy po ocenie merytorycznej wniosków w ramach projektu „Karpackie inicjatywy lokalne”.

Listy zawierają:

  • wnioski rekomendowane, które zostały zatwierdzone do dofinansowania,
  • wnioski odrzucone, które nie są rekomendowane do dofinansowania. 

 

Z wnioskodawcami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Operatora Projektu, którzy będą pełnić funkcję opiekuna, w celu przekazania informacji o procedurze podpisania umowy oraz z prośbą o korektę wykrytych błędów na etapie oceny formalnej i merytorycznej. 

W przypadku wniosków przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 24 września 2021 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie realizacji działań od tego terminu).

 

stopka

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service