plenfrdeitskesuk

Aktualizacja wyników oceny merytorycznej

W załączeniu publikujemy zaktualizowane listy po ocenie merytorycznej wniosków w ramach projektu „Karpackie inicjatywy lokalne” - nabór 2022:

Listy zaktualizowane zawierają:

 • wnioski rekomendowane do dofinansowania,
 • wnioski rezerwowe.

 

pasek z logotypami 2022

Aktualizacja wyników oceny merytorycznej

W załączeniu publikujemy zaktualizowane listy po ocenie merytorycznej wniosków w ramach projektu „Karpackie inicjatywy lokalne” - nabór 2022:

Listy zaktualizowane zawierają:

 • wnioski rekomendowane do dofinansowania,
 • wnioski rezerwowe.

 

pasek z logotypami 2022

Aktualizacja wyników oceny merytorycznej

W załączeniu publikujemy zaktualizowane listy po ocenie merytorycznej wniosków w ramach projektu „Karpackie inicjatywy lokalne” - nabór 2022:

Listy zaktualizowane zawierają:

 • wnioski rekomendowane do dofinansowania,
 • wnioski rezerwowe,

 

pasek z logotypami 2022

Aktualizacja wyników oceny merytorycznej - 2

W załączeniu publikujemy zaktualizowane listy po ocenie merytorycznej wniosków w ramach projektu „Karpackie inicjatywy lokalne” - nabór 2022:

Listy zaktualizowane zawierają:

 • wnioski rekomendowane do dofinansowania,
 • wnioski rezerwowe.

 

pasek z logotypami 2022

Karpackie inicjatywy lokalne - wyniki oceny merytorycznej

W załączeniu publikujemy listy po ocenie merytorycznej wniosków w ramach projektu „Karpackie inicjatywy lokalne” - nabór 2022:

Listy zawierają:

 • wnioski rekomendowane do dofinansowania,
 • wnioski rezerwowe,
 • wnioski odrzucone.

Z wnioskodawcami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Operatora Projektu, którzy będą pełnić funkcję opiekuna, w celu przekazania informacji o procedurze podpisania umowy oraz z prośbą o korektę wykrytych błędów na etapie oceny formalnej i merytorycznej. 

W przypadku wniosków przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 29 kwietnia 2022 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie realizacji działań od tego terminu).

 

pasek z logotypami 2022

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

  View Service