Wyniki oceny merytorycznej - edycja 2023

W załączeniu publikujemy listy po ocenie merytorycznej wniosków w ramach projektu „Karpackie inicjatywy lokalne” - nabór 2023:

Listy zawierają:

  • wnioski rekomendowane do dofinansowania,
  • wnioski rezerwowe,
  • wnioski odrzucone.

Z wnioskodawcami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Operatora Projektu, którzy będą pełnić funkcję opiekuna, w celu przekazania informacji o procedurze podpisania umowy oraz z prośbą o korektę wykrytych błędów na etapie oceny formalnej i merytorycznej. 

W przypadku wniosków przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 5 maja 2023 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie realizacji działań od tego terminu).

 

pasek z logotypami 2022

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service