Szukamy ekspertek i ekspertów do oceny wniosków

Zgłoszenia przyjmujemy do 29 lipca br. wyłącznie za pośrednictwem kwestionariusza dostępnego na stronie internetowej: https://forms.gle/m4YvweAC7GifiH6P8

Wyniki naboru podamy do 6 sierpnia br.

Eksperci i ekspertki oceniający wnioski składane w ramach zadania „Karpackie inicjatywy lokalne” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021–2030 powinni spełniać następujące wymagania:
• posiadać wiedzę związaną z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym Karpat oraz znać działania sektora organizacji pozarządowych aktywnych w tym obszarze,
• posiadać doświadczenie w ocenie projektów finansowanych ze środków publicznych lub doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych,
• posiadać znajomość specyfiki III sektora, tj. dysponować doświadczeniem we współpracy ze środowiskiem pozarządowym,
• umieć wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w analizie i ocenie projektów,
• klarownie i komunikatywnie formułować opinie na temat złożonych wniosków,
• gwarantować bezstronność w ocenie projektów.

Do zadań ekspertów i ekspertek będą należały:
• ocena wniosków,
• udział w szkoleniu dotyczącym przygotowania wniosków o dotację.

Liczba ekspertów oceniających wnioski w danej edycji konkursu będzie uzależniona m.in. od liczby wniosków złożonych w ramach otwartego naboru przez podmioty uprawnione. Tym samym Operator zastrzega sobie możliwość wyboru jedynie niektórych spośród zakwalifikowanych ekspertów do oceny wniosków w danej edycji konkursu.

Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat naboru wniosków.

Z wybranymi osobami zostanie podpisana umowa zlecenie określająca zasady pracy i wynagrodzenie (a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą nastąpi rozliczenie za pomocą faktury): wniosek – 80,00 zł brutto. Powyższa stawka obejmuje wszystkie koszty związane z oceną, w tym także udział w spotkaniach w formie online.

Wybrani przez nas eksperci i ekspertki zobowiązani będą do podpisania Deklaracji bezstronności eksperta/ki, stanowiącej załącznik do umowy.

W przypadku pytań dotyczących naboru prosimy o kontakt mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informujemy, że dla zapewnienia transparentności i jawności procesu oceny wniosków złożonych w ramach Programu, po zakończeniu konkursów dotacyjnych dane osobowe ekspertów/ekspertek oceniających wnioski (w postaci: imię, nazwisko), zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia „Pro Carpathia” (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

logotypy

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service