Zapytanie ofertowe na produkcję filmu promocyjnego z udziałem social influencera

Szanowni Państwo,


w związku z realizacją projektu „Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat” realizowanego w ramach PWT Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Unii Europejskiej, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie produkcja filmu promocyjnego z udziałem social influencera (tj. posiadacza np. bloga, vloga, kanału na YouTube).

 

 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu promocyjnego z udziałem social influencera (tj. posiadacza np. bloga, vloga, kanału na YouTube) w ramach projektu „Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat”.
2. Cena obejmie wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
4. Zamówienie należy wykonać w terminie: do 30 października 2020 r.

II. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ WYKONAWCY

Określono w zapytaniu ofertowym.

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście lub pocztą lub kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów
lub
b) drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Termin składania ofert upływa 29.04.2020 r.
3. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
4. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w następnym dniu roboczym, po upływie terminu do składania ofert, z zastrzeżeniem pkt. 5. w siedzibie Zamawiającego.

 

 Szczegółowe informacje znajdują się w zapytaniu ofertowym i załącznikach. 

 

 

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service