Zapytanie ofertowe na opracowanie i druk sześciu numerów „Karpackiego Przeglądu Społeczno-Gospodarczego – wydanie specjalne”

Szanowni Państwo, w związku z realizacją zadania pn. Rozwój potencjału instytucjonalnego Stowarzyszenia „Pro Carpathia”
przez wsparcie działań misyjnych na rzecz Karpat finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, zwracamy się  z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie opracowanie i druk sześciu numerów „Karpackiego Przeglądu Społeczno-Gospodarczego – wydanie specjalne” (nazwa robocza), każdy  w nakładzie 500 egz.
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji poszczególnych 6 numerów czasopisma „Karpackiego Przeglądu Społeczno-Gospodarczego – wydanie specjalne” (nazwa robocza), redakcja, opracowanie tekstów, opatrzenie tekstów odpowiednim materiałem zajęciowym, korekta merytoryczna, skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk „Karpackiego Przeglądu Społeczno-Gospodarczego – wydanie specjalne” (nazwa robocza), każdy w nakładzie 500 egzemplarzy, o treści zgodnej z załącznikiem nr 1.
2.    Specyfikacja techniczna:
•    format: A4
•    ilość stron: 40
•    rodzaj papieru: kreda 130 błysk
•    kolor: 4+4
•    nakład/nr: 500 egzemplarzy
•    ilość numerów: 6
•    rodzaj oprawy: szyta
•    okładka: format A4, lakier offset na okładce, kreda 250 g 4+4
•    druk: dwustronny kolorowy
3.    Szczegółowa specyfikacja została określona w załączniku nr 1.
4.    Termin realizacji zamówienia: 30 listopada 2020 r. zgodnie z harmonogramem opisanym  w załączniku nr 1.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Ofertę należy złożyć:
a)    osobiście / pocztą / kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów lub
b)    drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2.    Termin składania ofert upływa 11 września 2019 r.
3.    Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
4.    Rozstrzygnięcie ofert nastąpi dnia 12 września 2019 r. w siedzibie Zamawiającego.


KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium cenowe – max. 100 pkt.

Więcej informacji znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.
 
niw proo 
 
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service