Zapytanie ofertowe dot. przygotowania filmów promocyjnych winiarstwo w woj. podkarpackim

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Karpacka akademia dziedzictwa winiarskiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Unii Europejskiej, 

zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie przygotowanie 6 filmów promocyjnych winiarstwo w woj. podkarpackim: o winnicach (5 filmów x ok. 5-10 min.) oraz o produkcji wina, tradycyjnych odmianach szczepów, enoturystyce (1 film x ok. 15 min.).

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w toku realizacji projektu „Karpacka akademia dziedzictwa winiarskiego” z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zapytanie ofertowe wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Zamówienie należy wykonać w terminie: najpóźniej do 15.01.2021 r.

Termin składania ofert upływa 23.12.2020 r., o godz. 10.00.

 

baner_logotypy_nowa_wersja_bez_tła_nowe_oblogowanie.jpg

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service