Wyłonienie wykonawcy na wykonanie bramy karpackiej oraz tablicy edukacyjnej

Szanowni Państwo,
W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na wykonanie bramy karpackiej oraz tablicy edukacyjnej wraz z ich montażem w wyznaczonych miejscach w ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim”, informujemy, iż zostało złożonych  5 ofert:

  1.  Colder Dariusz Rysz; Cergowa 196, 38-450 Dukla - cena 23 950,00 PLN brutto 
  2. Piotr Kwiatkowski Bud-Bal; Buk 4/2, 38-607 Cisna - cena 29 520,00 PLN brutto 
  3. KMK GROUP;  42-160 Krzepice ul. Kuków 123 - cena 32 226,00 PLN brutto 
  4. LOGIC GATE Sp. z o.o.; al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112 B, 02-797 Warszawa - cena 60 393,00 PLN brutto 
  5. "IMSTUDIO.PL" Marcin Waśko; IMBUD.PL, ul. Aleksandra Fredry 2, 33-300 Nowy Sącz - cena 94 500,00 PLN brutto 

Oferta złożona przez firmę "IMSTUDIO.PL" Marcin Waśko została odrzucona, ze względu na brak wszystkich obowiązkowych załączników (brak załącznika nr 3). 

Za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę Colder Dariusz Rysz, Cergowa 196, 38-450 Dukla. 

Dziękujemy za złożenie ofert.

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service