Wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie audytów w ramach projektów

Szanowni Państwo,
W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na przeprowadzenia audytów finansowych 4 projektów w części dotyczącej zadań Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA informujemy iż złożonych zostało 8 ofert. 

 Za najkorzystniejsze oferty zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym uznane zostały:
1. W przypadku przeprowadzenia audytu projektu „Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat” (PLBU.01.02.00-UA-0849/19-00) złożyła firma PROFIN Anna Borowiec-Rogalska Kancelaria Biegłego Rewidenta, ul. Lwowska 17/4, 30-548 Kraków.
2. W przypadku przeprowadzenia audytu projektu „Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim”(PLBU.01.01.00-18-0833/19-00) złożyła firma PROFIN Anna Borowiec-Rogalska Kancelaria Biegłego Rewidenta, ul. Lwowska 17/4, 30-548 Kraków.
3. W przypadku przeprowadzenia audytu projektu „Karpacka akademia dziedzictwa winiarskiego” (PLBU.01.01.00-UA-0854/19-00) złożyła firma RACH-MISTRZ Biuro Biegłego Rewidenta Alicja Saładonis, ul. T. Noniewicza 85C/17, 16-400 Suwałki.
4. W przypadku przeprowadzenia audytu projektu „Pszczoła karpacka - wspólne działania na rzecz zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego na pograniczu polsko-ukraińskim” (PLBU.01.02.00-UA-0941/19-00) złożyła firma RACH-MISTRZ Biuro Biegłego Rewidenta Alicja Saładonis, ul. T. Noniewicza 85C/17, 16-400 Suwałki.

Dziękujemy za złożenie ofert.

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service