Unieważnienie zapytania ofertowego - Księga zwyczajów pasterskich (pograniczne polsko-ukraińskie)

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia na przygotowanie materiałów do Księgi zwyczajów pasterskich (pograniczne polsko-ukraińskie). 

 

Postępowanie o udzielnie zamówienia na przygotowanie materiałów do Księgi zwyczajów pasterskich (pograniczne polsko-ukraińskie), w związku z realizacją projektu

„Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim” (PLBU.01.01.00-18-0833/19-01) realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Unii Europejskiej,

zostaje unieważnione z uwagi na fakt, iż najkorzystniejsza cenowo oferta złożona przez Panią Monikę Jachyrę, przewyższała kwotę, którą Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Złożono łącznie 4 oferty.
Dwie oferty zostały złożone po upływie terminu składania ofert i nie podlegały rozpatrywaniu:
1) Paweł Królikowski,
2) Olga Solarz, Tomasz Kosiek,
Oferta firmy ANWIST SP. Z O.O. została odrzucona.

 

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service