Informacja o wyborze Oferenta: aplikacja mobilna

Szanowni Państwo, w związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na opracowanie graficzne i wykonanie aplikacji na telefon „Zielona układanka”.

Informujemy, iż: złożonych zostało 10 ofert. Najwyższa kwota oferty to 59 040,00 PLN, najniższa - 6 765,00 PLN.

1 oferta nie spełniła wszystkich wymogów wskazanych w zapytaniu ofertowym, tj. brak wymaganych załączników, w związku z tym zgodnie z pkt. VII  ppkt. 1e w zapytaniu ofertowym została odrzucona.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: PTM Soft Przemysław Tomecki, ul. Kasztanowa 74 Więckowice, 32 -082 Bolechowice.

Dziękujemy za złożenie ofert.

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service