Monografie

Podręcznik dobrych praktyk (2007)

Podręcznik dobrych praktyk (2007)

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano przykłady przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe z terenu powiatu jarosławskiego. Przedstawione zostały inicjatywy podejmowane przez podmioty posiadające różny status prawny, zarówno ściśle sformalizowany, jak i nieformalny (podmioty nie posiadające osobowości prawnej). Elementem łączącym prezentowane projekty jest idea partnerstwa, w oparciu o którą przedsięwzięcia te były realizowane.

Image
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service