Materiały dydaktyczne

Poniższe materiały wydawane są w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie "Pro Carpathia" i po zakończeniu dystrybucji są one niedostępne

Scenariusze zajęć lekcyjnych oraz pomocy dydaktycznych

Scenariusze zajęć lekcyjnych oraz pomocy dydaktycznych

SCENARIUSZE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH ORAZ POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” zaprasza do skorzystania ze scenariuszy zajęć lekcyjnych oraz pomocy dydaktycznych o tematyce „Korytarze migracyjne zwierząt - pojęcie, rola i znaczenie”, opracowanych dla trzech poziomów nauczania: szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Materiały te powstały w wyniku realizacji projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu jest ochrona ostoi fauny puszczańskiej w Karpatach (teren województwa podkarpackiego) poprzez wyznaczenie oraz ochronę istniejących korytarzy ekologicznych, gwarantujących zachowanie spójności środowiska dla populacji tych zwierząt oraz podniesienie poziomu wiedzy i świadomości władz, mieszkańców regionu na temat znaczenia korytarzy ekologicznych ich roli oraz zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym i niewłaściwą polityką rozbudowy siedlisk ludzkich. Główne zagrożenie dla fauny puszczańskiej to wylesienia oraz tworzenie antropogenicznych barier, co prowadzi do powstawania coraz bardziej przekształconych, mniejszych i bardziej izolowanych fragmentów lasów, utrudniających prawidłowe funkcjonowanie populacji zwierząt.

Gatunkami, dla których istnienie korytarzy migracyjnych jest szczególnie istotne są duże ssaki. Partnerzy projektu przez 4 lata przeprowadzili badania trenowe, mające na celu wyznaczenie istniejących korytarzy migracyjnych na obszarze realizacji projektu. W wyniku tych prac powstała „Mapa korytarzy migracyjnych”.

Mamy nadzieję, że nasze opracowanie przybliży uczniom ten bardzo istotny temat, stanowiąc urozmaicenie zajęć lekcyjnych.

Zapraszamy do pobrania dokumentów z poniżej zamieszczonych załączników.

scenariusze dla szkoły podstawowej

scenariusze dla gimnazjum

scenarusze dla szkoły ponadgimnazjalnej

Image
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service