Karpacki Przegląd Społeczno-Kulturalny

Czasopismo wydawane jest w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie "Pro Carpathia" i po zakończeniu dystrybucji są one niedostępne

Karpacki Przegląd Społeczno- Kulturalny 1 (45) 2022

Karpacki Przegląd Społeczno- Kulturalny 1 (45) 2022

W tym numerze:

Turystyka – niekończące się zasoby
Туризм – це нескінченні ресурси
dr Agnieszka Pieniążek
Świat karpackich rozet – działania na rzecz
zachowania kulturowej unikalności Karpat
Світ карпатських розет — заходи зі
збереження унікальності культури Карпат
dr Krzysztof Szpara
Żabie – stolica Huculszczyzny
Жаб’є – столиця Гуцульщини
Martyna Lew
Uniwersytety ludowe – połączenie
tradycji z nowoczesnością
Народні університети – поєднання
традицій і сучасності
Jacek Stachiewicz
Przez Bojków i Łemków domów
budowanie
Rozmowa z Profesorem dr. hab. inż. arch.
Piotrem Michałem Patoczką
dr Anna Para
Turystyka w czasie pandemii
– trendy i perspektywy
Ewelina Nycz
Analiza frekwencji turystycznych
w wybranych obiektach turystycznych
w województwie podkarpackim
i małopolskim w latach 2019-2021
Jacek Stachiewicz
Zamek w Krasiczynie. Wysmakowany,
wyciszony, z historią i tradycją w tle
Rozmowa z Magdaleną Ziemską
Mikroprojekty zrealizowane przez
Stowarzyszenie „Pro Carpathia” w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej
Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
Andrzej Potocki
Artystyczne impresje Andrzeja
Wasielewskiego
Andrzej Potocki
Ataman słowa
Ewelina Nycz
Winiarstwo w Karpatach
Sławomir Shuty
Jaśliskie klimaty

Pobierz Karpacki Przegląd Społeczno- Kulturalny Nr 1 (45) 2022

Image
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service