Biznes i Etos

Czasopismo wydawane jest w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie "Pro Carpathia" i po zakończeniu dystrybucji są one niedostępne

Biznes i Etos 10/2013

Biznes i Etos 10/2013

W tym numerze:

M. HENDZEL 
Projekt się kończym - i co dalej?
 M. HENDZEL
Wschodzące gwiazdy NGO
 A. MUZIŃSKA
Krajowy Program Rozwoju
Ekonomii Społecznej - co
jeszcze można poprawić?
P. FRĄCZAK
Prywatne, osobiste czy publiczne - czym są
organizacje pozarządowe?
P. FRĄCZAK
Jak pies z kotem - czyli wstępne uwagi o różnicach
między biznesem, a działaniami społecznymi
 T. KOZAKIEWICZ
Bosonodzy nauczyciele i miliony ocalonych
od ślepoty - jak przedsiębiorczość
społeczna zmienia Indie
P. MUSIAŁ
Ekonomia społeczna all’ italiano
 P. MUSIAŁ
Idee i rzeczywistość
K. CIBOR
Jak biznes może zmienić świat? - czego polska
ekonomia społeczna może nauczyć się od USA
P. WAJSZCZAK
Energia odnawialna społecznie
J. NIEMYJSKA
Dlaczego warto zatrudniać
osoby niepełnosprawne?
J. NIEMYJSKA
Dotacja na nowe stanowisko pracy z urzędu
P. PIETRZYK
Ekologiczni, odpowiedzialni, gotowi do pomocy
T. J. FILOZOF
Stypendia i fundacje publiczne w przemyśle i rolnictwie
T. J. FILOZOF
Fundacje indywidualne w Galicji
T. J. FILOZOF
Liga pomocy przemysłowej i jej podkarpackie agendy
T. J. FILOZOF
Ukraińska Proświta
T. J. FILOZOF
Galicyjskie stowarzyszenia przemysłowe (korporacyjne)
P. PIETRZYK
Pomagać zgodnie z prawem
A. CYŁO
Contigo czyli „Z wami”
W. ZABIEROWSKI
Sportowe fascynacje
E. FUDALA
Najlepsi dla pacjentów

Pobierz Biznes i Etos 2/10/2013

Image
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service