Tropem karpackich żubrów

WNIOSKODAWCA:
Fundacja Bieszczadzka

PARTNERZY KRAJOWI:
Nadleśnictwo Stuposiany
Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

PARTNER ZAGRANICZNY:
Cemerica Stakcin (organizacja pozarządowa ze Słowacji).

OKRES REALIZACJI:
01.02.2013-28.02.2014

WARTOŚĆ PROJEKTU:
26 158 719,94 PLN

CEL PROJEKTU:
Przybliżenie lokalnym społecznościom obszaru pogranicza polsko-słowackiego, turystom przyjeżdżającym w Bieszczady i Bukowskie Wierchy, a pośrednio ogółowi społeczeństwa, informacji o karpackich żubrach.
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013

ue_efrr.gif ewt.jpg