Szlak Kultury Wołoskiej

PARTNER WIODĄCY:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"
 
PARTNERZY PROJEKTU:
 
 • Detská organizácia Fénix, o.z. Územná organizácia Snina   (www.do-fenix.sk)
 • Województwo Podkarpackie  (www.podkarpackie.pl)
 • Regionálna rozvojová agentúra Svidník  (www.rrasvidnik.sk)Województwo Małopolskie  (www.malopolska.pl)
 • Związek Podhalan w Polsce  (www.zwiazek-podhalan.com)
 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER  (www.deltapartner.org.pl)
 • Obec Oravská Polhora  (www.oravskapolhora.sk)
 • Obec Malatiná  (www.malatina.sk)
 • Obec Zázrivá  (www.zazriva.com)
 
OKRES REALIZACJI:
01.04.2017 - 30.10.2018
 
WARTOŚĆ PROJEKTU:
1 849 179,11 EUR
 
% DOFINANSOWANIA Z UE:
85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
CELE PROJEKTU:
Głównym celem Projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania potencjału pogranicza polsko-słowackiego za sprawą dziedzictwa kultury wołoskiej.
 
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 
 • zwiększenie rozpoznawalności potencjału pogranicza poprzez popularyzację kultury pasterskiej,
 • odtworzenie tradycji związanych z kulturą wołoską i pasterstwem,
 • stworzenie zintegrowanego produktu turystycznego związanego z kulturą wołoską.
 
 
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:
Koncepcja Szlaku Kultury Wołoskiej zrodziła się w początku obecnego stulecia w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej, przy wsparciu miejscowego Oddziału Związku Podhalan oraz środowisk akademickich krakowskich uczelni. Po raz pierwszy zmaterializowała się w postaci opisu, map, plansz terenowych a następnie publikacji naukowych i w latach 2007-2008. Obecny projekt jest natomiast rozszerzeniem obszaru działań na region całych Karpat w Polsce i na Słowacji. Celem koncepcji jest „Zwiększenie poziomu wykorzystania potencjału pogranicza polsko-słowackiego za sprawą dziedzictwa kultury wołoskiej”. Założony cel zostanie osiągnięty poprzez wytyczenie szlaku turystyki kulturowej, prezentującego w równowadze z wartościami naturalnymi - dziedzictwo kulturowe osadników wołoskich, jednych z „Ojców Europy”, depozytariuszy i emisariuszy kultury gór, która umożliwiła zagospodarowanie Karpat od czasów Średniowiecza. Równorzędnie do tworzenia szlaku, prowadzone będą działania w ramach Uniwersytetu Karpackiego – popularyzujące kulturę wołoską oraz jej znaczenie dla lokalnych społeczności. Uzupełnieniem działań będą spotkania na Wołoskim szlaku – imprezy pełniące rolę edukacyjno/promocyjną, podnoszące poziom wykorzystania lokalnego dziedzictwa. Misją koncepcji jest sublimacja turystyki karpackiej, budowanie i promowanie zrównoważonej turystyki, opartej na humanitarnych i ekologicznych wzorcach, będącej narzędziem aktywnej ochrony naturalnych i kulturowych zasobów Karpat, nie zaś ich bezwzględnej eksploatacji. Równocześnie jest to droga do wzbogacenia i urozmaicenia oferty usług turystycznych w gminach karpackich, w oparciu o ich własny, często mało wykorzystany kapitał ludzki i krajobrazowy. Metodą realizacji koncepcji jest indukcja – oddolna budowa dobrych praktyk, realizacja rzeczywistych, uwieńczonych sukcesem, niewielkich, lecz licznych zamierzeń, zachęcających do naśladownictwa. Oznacza to tworzenie szlaku od niewielkich odcinków; spajanie ich w większe fragmenty i zespoły.
 
 
wina.jpg
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

  View Service