Skarby w drewnie ukryte"- polsko-norweska wymiana doświadczeń w dziedzinie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego

NAZWA PROGRAMU:
Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

INSTYTUCJA UDZIELAJĄCA DOFINANSOWANIA:
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
przez Mechanizm Finansowy EOG Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

OKRES REALIZACJI:
od 01.04.2010 r. do 30.09.2011 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
1 136 048,00 PLN, wnioskowane dofinansowanie: 1 022 443, 00 PLN.

CEL PROJEKTU:
Głównym założeniem projektu było skoordynowanie współpracy między konserwatorami z Polski i Norwegii w dziedzinie ochrony i promocji najcenniejszych skarbów architektury sakralnej oraz wyeksponowanie wartości dziedzictwa kultury drewnianej w krajach partnerskich.

W ramach tego przedsięwzięcia zostały przeprowadzone trzy główne działania:

  • skatalogowanie zabytków architektury drewnianej;
  • wizyta studyjna w Norwegii;
  • współpraca polsko-norweska w dziedzinie projektów konserwatorskich
  • Prowadzono również zarządzanie i działania promocyjno-marketingowe.

Głównym cel osiągnięto poprzez realizację celów szczegółowych:

  • poprawa przepływu wiedzy i informacji o technikach ochrony i zarządzania zabytkami;
  • wymiana doświadczeń ekspertów w zakresie planowania i wdrażania rozwiązań ochronnych;
  • upowszechnienie wiedzy o drewnianej architektury sakralnej w Europie i metody finansowania;
  • aktywacja lokalnych społeczności.

norway_grants_logo_tlo.jpg  mkidn_logo2.jpeg  fwk_logo_male.jpg

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service