Skarby Podkarpackie – śladami trzech kultur

NAZWA PROGRAMU:
Programu Sąsiedztwa Polska–Białoruś–Ukraina
INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 – 2006
 
INSTYTUCJA UDZIELAJĄCA DOFINANSOWANIA: 
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
 
OKRES REALIZACJI:
styczeń – listopad 2007
 
WARTOŚĆ PROJEKTU:
102 000, PLN(w tym dofinansowanie 76 000, 00 PLN)
 
CELE PROJEKTU:
poprawa warunków społecznego rozwoju pogranicza polsko-ukraińskiego poprzez popularyzację wiedzy z zakresu historii i kultury
 
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:
Zasadniczym elementem projektu było wydanie 5 numerów popularnonaukowego periodyku informacyjnego, propagującego „ślady przeszłości” kultury polskiej i ukraińskiej – „Skarby Podkarpackie”. Zapraszamy na stronę internetową powstałą w ramach projektu: www.skarbypodkarpackie.pl.
 
 

 logo_interreg1.jpg

eu-flag.gif

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service