Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat

rozw turyst loga opis

 

NUMER PROJEKTU:
PBU2/0849/18
 
NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE
- PWT PL-BY-UA 2014-2020: PLBU.01.02.00-UA-0849/19-00
NIW-CRSO: 7/PROO/1b/2020
 
PARTNER WIODĄCY:
Національний природний парк "Сколівські Бескиди" (National Natural Park "Skolivski Beskydy")
 
PARTNERZY PROJEKTU:
1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia “Pro Carpathia”  (Association for Development and Promotion of Podkarpacie "Pro Carpathia")
2. Асоціація органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати - Україна" (Association of self-governments "Euroregion Carpathians - Ukraine")
 
WARTOŚĆ PROJEKTU: 66 660,00 EUR
Національний природний парк "Сколівські Бескиди" - 18 790,00 EUR
Асоціація органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати - Україна" - 19 660,00 EUR
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia “Pro Carpathia” - 28 210,00 EUR
 
DOFINANSOWANIE Z UE: 90%
DOFINANSOWANIE Z NIW-CRSO:  11 740,76 PLN

CEL OGÓLNY PROJEKTU:
Zachowanie i promocja obszarów chronionego krajobrazu w Karpatach poprzez rozwój zrównoważonej turystyki

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
1. Stworzenie transgranicznej koncepcji rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach chronionego krajobrazu
2. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na obszarach chronionego krajobrazu
3. Podnoszenie kompetencji personelu w zakresie rekreacji na obszarach chronionego krajobrazu i budowanie świadomości na temat ochrony środowiska

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:
pogranicze polsko-ukraińskie (Polska: województwo podkarpackie; Ukraina: obwód lwowski, zakarpacki, iwanofrankowski)
 DSC00158
 

OPIS PROJEKTU:
Głównym wyzwaniem dla ochrony przyrody obszarów pogranicza polsko-ukraińskiego jako ekosystemu Karpat jest poszukiwanie długoterminowych rozwiązań efektywnego wykorzystania jego potencjału przyrodniczego z uwzględnieniem środowiska, społeczeństwa, kultury i ekonomii. Z jednej strony tereny parków narodowych wymagają inwestycji w celu rozwoju rekreacji i infrastruktury, a z drugiej strony, rosnąca presja człowieka spowodowana rosnącym natężeniem ruchu turystycznego może być bardzo szkodliwa dla obszarów chronionego krajobrazu w Karpatach. Zatem rozwój turystyki aktywnej na obszarach chronionego krajobrazu opierać się musi na koncepcji zrównoważonego rozwoju - równowagi potrzeb turystów odwiedzających centra turystyczne i zachowanie środowiska naturalnego. Ten projekt ma na celu zachowanie i promocję przyrody obszarów chronionego krajobrazu Karpat poprzez rozwój zrównoważonej turystyki. Zostanie to osiągnięte za pomocą następujących działań transgranicznych:
- organizacja wizyty studyjnej dla pracowników ukraińskich parków narodowych w parkach narodowych w Polsce;
- organizacja konferencji transgranicznej pt. „Nowoczesne rozwiązania dla rozwój turystyki aktywnej na obszarach chronionego krajobrazu”;
- stworzenie transgranicznej koncepcji rozwoju turystyki aktywnej w parkach narodowych, które staną się bazą do dalszej współpracy w zakresie promocji i zachowania dziedzictwa przyrodniczego;
- rozwój infrastruktury rekreacyjnej w parku narodowym „Beskidy Skolskie” mającej na celu zapobieganie niekontrolowanemu i negatywnemu wpływowi zwiedzających na środowisko;
- promocję zrównoważonej turystyki na obszarach chronionego krajobrazu w mediach on-line i offline.

 DSC 5031 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 oraz przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

niw proo bez tekstu

 

 
fot. M. Pociask, A. Olejnik
 
 
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service