Regulamin płatności

Regulamin darowizn
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”

1. Informacje ogólne

Strona internetowa procarpathia.pl jest prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” (zwane dalej Stowarzyszenie „Pro Carpathia”), z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000190961, NIP: 8133343915.

Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie procarpathia.pl realizowanego przez serwisy PayU S.A.

Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU SA, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399.

Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem www.procarpathia.pl

2. Zasady przekazywania darowizn

Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Osoby te będą nazywane dalej „Darczyńcami”.

Serwis PayU umożliwiają przekazanie darowizny na rzecz Stowarzyszenia „Pro Carpathia” celem wsparcia działań statutowych.

W celu przekazania darowizny jednorazowej przez Serwis PayU, po wypełnieniu formularza obecnego na stronie procarpathia.pl, Darczyńca zostaje odpowiednio przekierowany do serwisu payu.pl.

W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą: przelewów elektronicznych (w tym BLIK, Google Pay) oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności PayU SA jest dostępna na stronie http://www.payu.pl/płatności-online) oraz kart płatniczych. Dodatkowo, ze strony Serwisu PayU Darczyńca ma możliwość pobrania druku do wpłaty darowizny na poczcie lub w banku.

Każdy Darczyńca, który wypełni formularz i przejdzie do serwisu PayU wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w celu utrzymywania stałego kontaktu z Administratorem w związku z jego celami statutowymi, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej https://www.procarpathia.pl/polityka-prywatnosci

3. Postępowanie reklamacyjne

W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu przekazanej darowizny.

Reklamację należy zgłosić na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez KIPR indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 3. Postępowanie reklamacyjne

W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu przekazanej darowizny.

Reklamację należy zgłosić na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez KIPR indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4. Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego potocznie i powszechnie RODO, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji „Pro Carpathia” z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów, informuje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” z siedzibą w Rzeszowie, Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów, NIP 8133343915, tel. 17 852 85 26, www.procarpathia.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie tylko w związku realizacją zadań statutowych z Państwa udziałem lub w związku z wymogami ustawowymi.
 3. Dzieje się to w następujących przypadkach:

  Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia w celu:
 1. podejmowania działań skutkujących zawarciem dowolnej formy współpracy między Państwem a Stowarzyszeniem w związku z prowadzoną przez Stowarzyszenie działalnością;
 2. realizowania działań statutowych Stowarzyszenia wymagających podania danych osobowych;
 3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu;
 4. marketingu i promocji działalności Stowarzyszenia;
 5. działań informacyjnych i archiwizacyjnych;
 6. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

  Na podstawie odrębnej zgody w szczególności:
 • marketingu bezpośredniego usług własnych Stowarzyszenia;
 • marketingu bezpośredniego usług podmiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem;
 • innych działań Stowarzyszenia, w ramach których przedmiotowa zgoda jest wymagana.

  Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej.
  Państwa dane osobowe są przechowywane:
 • przez okres wymagany dla prawidłowej realizacji zadania;
 • przez okres, na jaki została wyrażona zgodna, w przypadku zgody terminowej;
 • przez okres wymagany przepisami prawa w szczególności dotyczącymi obowiązku przechowywania dokumentów księgowych oraz archiwizowania dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

  Stowarzyszenie, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem:
 • organów władzy publicznej w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa;
 • podmiotów innych, na postawie umowy powierzenia, gdy to przekazanie jest konieczne z uwagi na realizację działań Stowarzyszenia.

  Stowarzyszenie, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom z państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Stowarzyszenie przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych w określonych przepisami prawa przypadkach;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wycofania zgody wcześniej udzielonej;
 • prawo do przeniesienia danych, w określonych przepisami prawa przypadkach;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi w przypadku domniemanego naruszenia RODO.
  Prawa te można realizować poprzez kontakt ze Stowarzyszeniem (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). W przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub miejsca pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

 

5. Polityka Cookies

Serwis www.procarpathia.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Serwis zbiera zbiera informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" z siedzibą pod adresem ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

6. Postanowienia końcowe

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.