Kreowanie rozwoju transgranicznego produktu turystycznego Karpat

NAZWA PROGRAMU:

Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC Polska – Białoruś - Ukraina Wsparcie mikroprojektów

INSTYTUCJA UDZIELAJĄCA DOFINANSOWANIA:
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

OKRES REALIZACJI:
czerwiec 2006 – maj 2007

WARTOŚĆ PROJEKTU:
106 000,00 PLN (w tym dofinansowanie 80 000,00 PLN)

CELE PROJEKTU:
wzmocnienie struktur instytucjonalnych współpracy transgranicznej – Centrum Informacji i Promocji Karpat Pn.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:

Partnerami projektu były: Fundacja Bieszczadzka oraz Tes Consult, Użgorod. W związku z realizacja projektu przeprowadzony został cykl szkoleń z zakresu przygotowywania strategii rozwoju turystyki, szkolenia te przeprowadzone zostały przez Firmę Smit & Smit Consulting. W ramach projektu opracowana została:

  • Strategia Rozwoju Zintegrowanego Produktu Turystycznego Karpat Północnych – „Zielony Rower”;Program Promocji Zintegrowanego Produktu Turystycznego Karpat Północnych”;
  • Marka turystyki karpackiej;
  • Mapa turystyczna Bieszczadów polskich i ukraińskich oraz Beskidu Niskiego (z uwzględnieniem atrakcji turystycznych regionu przygranicznego);
  • Księga wspólnego dziedzictwa;
  • Rozbudowana strona internetowa www.karpaty.turystyka.pl.

 

 

 

                                                                                                    logo_turystyka_karpacka.jpg    sekp_1.jpg