Centrum Informacji i Promocji Karpat Północnych

NAZWA PROGRAMU:
Programu Współpracy Przygranicznej Phare;
Narodowy Program dla Polski 2003;
Fundusz Małych Projektów.

INSTYTUCJA UDZIELAJĄCA DOFINANSOWANIA:
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

OKRES REALIZACJI:
lipiec 2005 – czerwiec 2006

WARTOŚĆ PROJEKTU:
190 000,00 PLN

CELE PROJEKTU:
stworzenie centrum/punktu informacyjno – szkoleniowego, który w przyszłości zostanie przekształcony w organizację samodzielną: instytucję wspierającą rozwój i promocję produktu turystycznego w regionie Karpat Północnych 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
Stowarzyszenie „Pro Carpathia” było liderem projektu. Partnerem krajowym była Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna zaś partnerem zagranicznym Zakarpacki Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości „TES Fund”. Realizacja projektu umożliwiła dokonanie pierwszej kompleksowej analizy poziomu rozwoju produktu turystycznego w Bieszczadach polskich i ukraińskich oraz w Beskidzie Niskim, a także przygotowanie i opracowanie koncepcji rozwoju i promocji produktu turystycznego Karpat Północnych.

W ramach projektu:

  • powołane zostało Centrum Informacji i Promocji Turystyki Karpat Północnych;
  • opracowana została Strategia Promocji Centrum - PromKarpat;
  • przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu tworzenia strategii rozwoju turystyki na poziomie regionalnym, kreowania produktów turystycznych, turystyki jako czynnika rozwojuterenów przygranicznych, jakości obsługi ruchu turystycznego jako wyznacznika regionalnego produktu turystycznego.
  • zorganizowano konferencję, pod patronatem Wiceministra Rozwoju Regionalnego Pana Władysława Ortyla, poświęconą m.in. prezentacji założeń strategii działania Centrum
  • Informacji i Promocji Karpat. Tematem przewodnim konferencji była: „Turystyka instrumentem rozwoju pogranicza polsko-ukraińskiego”;
  • powstała strona internetowa poświęcona min. turystyce karpackiej – www.karpaty.turystyka.pl.

 

 

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service