Aktywni w życiu – Aktywni w pracy

NAZWA PROGRAMU:
Europejski Fundusz Społeczny - Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

INSTYTUCJA UDZIELAJĄCA DOFINANSOWANIA:
Wojewódzki Urząd Pracy

OKRES REALIZACJI:
sierpień 2008 – czerwiec 2009

WARTOŚĆ PROJEKTU: 417 000,00 PLN

CEL PROJEKTU: 

  • wzrost zatrudnialności poprzez realizację programu aktywizacji zawodowej;
  • wzrost kompetencji społecznych i kluczowych wśród kobiet i ludzi młodych z woj. podkarpackiego, wchodzących bądź powracających na rynek pracy.

OPIS PROJEKTU
Projekt skierowany był do kobiet w wieku produkcyjnym, w tym w szczególności do kobiet powracających i wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci oraz do mężczyzn w wieku od 18 do 34 roku życia.

Działania prowadzone w ramach projektu miały na celu wzrost zatrudnialności poprzez realizację programu aktywizacji zawodowej oraz wzrost kompetencji społecznych i kluczowych wśród kobiet i ludzi młodych z woj. podkarpackiego, wchodzących bądź powracających na rynek pracy. 

W Ramach projektu, oferowaliśmy:
- opiekę Doradcy Zawodowego i Animatora Pracy
- bezpłatne szkolenia podnoszące kwalifikacje kluczowe: komputerowe i językowe
- bezpłatne szkolenia zawodowe na kierunkach: "Pracownik Księgowo - Finansowy z elementami zagadnień kadrowo płacowych", "Handlowiec - Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej"; "Fryzjer"
- płatne staże (3 m-ce) lub praktyki (1,5 m-ca) zawodowe oraz tzw. wsparcie towarzyszące w postaci 
- zwrotów kosztu dojazdu na skzolenia (dla osób spoza Rzeszowa )
- dodatek szkoleniowy (4,00 PLN brutto/ godz. uszestnictwa w szkoleniu)
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
- komplet materiałów szkoleniowych oraz wyżywienie.