LISTY RANKINGOWE - II TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU

postawnsr loga opis

W dniu 19.07.2019r. zakończono II turę rekrutacji do projektu "Postaw na swój rozwój". 

Dokumenty rekrutacyjne złożyło 34 Kandydatów/tek na Uczestników/czki projektu. Do udziału w projekcie zakwalifikowano łącznie 26 osób (9 osób biernych zawodowo  oraz 17 osób pracujących).
Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie o zakwalifikowaniu się do projektu decydowało spełnianie warunków kwalifikowalności do projektu oraz suma uzyskanych punktów, a w przypadku osób o identycznej sumie punktów – kolejność zgłoszeń.
Wszystkie osoby, które zakwalifikowano do udziału w projekcie zostaną powiadomione telefonicznie i umówione na spotkanie w celu ustalenia Indywidualnego Planu Działania.
Poniżej listy rankingowe: