Karpacki Przegląd Społeczno-Kulturalny nr 1 (40) 2020