Wsparcie rzeszowskich organizacji pozarządowych

si

 Zadanie publiczne „Wsparcie rzeszowskich organizacji pozarządowych” jest finansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Rzeszów.

Głównym celem zadania jest wsparcie rzeszowskich organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną i promocyjną.

Cele szczegółowe:

  1. Wzmacnianie potencjału, kompetencji i wsparcie rzeszowskich organizacji.
  2. Promocja działalności rzeszowskich organizacji pozarządowych.
  3. Integracja i wsparcie sektora rzeszowskich organizacji pozarządowych.

Cele zostaną osiągnięte przez:

  • organizację Targów Rzeszowskich Organizacji Pozarządowych - przy udziale minimum 30 rzeszowskich organizacji,
  • organizację Forum Organizacji Pozarządowych -  dla minimum 50 uczestników, w tym minimum 15 organizacji
  • organizację 6 szkoleń podnoszących kompetencje w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych - dla minimum 60 uczestników.
  • organizację trzech spotkań integrujących dla liderów i przedstawicieli organizacji pozarządowych - dla minimum 45 uczestników.

Okres realizacji zadania publicznego: 01.09.2023 r. - 31.12.2023 r.

Wartość zadania publicznego: 68 658,00 zł.

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service