Skarby podkarpackiej przyrody

TYTUŁ PROJEKTU: Skarby podkarpackiej przyrody

OKRES REALIZACJI: 01.11.2022 - 30.09.2023

WARTOŚĆ PROJEKTU: 59 550,00 PLN

DOFINANSOWANIE: 51 550,00 PLN

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem zadania jest zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców województwa podkarpackiego w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Szczegółowe cele zadania:

1. Zachowanie i ochrona środowiska poprzez aktywną edukację.

2. Edukacja, popularyzacja i wzmacnianie merytoryczne postaw proekologicznych w zakresie

bioróżnorodności województwa podkarpackiego w myśl zasady: poznaj by zachować!

3. Wzmocnienie współpracy różnych grup interesariuszy na płaszczyźnie działań dla środowiska w

województwie podkarpackim i podjęcie wspólnych działań.

4. Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.

5. Budowanie potencjału ekologicznego Stowarzyszenia „Pro Carpathia” działającego na polu edukacji.

OPIS PROJEKTU:

W ramach zadania zaplanowano następujące działania edukacyjne:

1) Programy edukacyjne dot. ochrony różnorodności biologicznej na terenie województwa podkarpackiego. 

Działanie obejmuje przygotowanie, realizację i emisję 3 programów edukacyjnych (ok. 12 minut każdy) dot. ochrony różnorodności biologicznej na terenie województwa podkarpackiego.

Cykl składa się z 3 programów:

- Odcinek 1 pt. „Wielki powrót przyrody” 

- Odcinek 2 pt. „Piękne i zagrożone” 

- Odcinek 3 pt. „Ptasie osobliwości”

2) Edukacja w Internecie

Działanie obejmuje prowadzenie przygotowywanie materiałów/informacji rozszerzających wiedzę ekologiczną zawartą w programach telewizyjnych i nie tylko na stronie internetowej www.zielonepodkarpacie.pl oraz na profilu społecznościowym https://www.facebook.com/zielonepodkarpacie. Pozwoli ono na zwiększenie wiedzy odbiorców z zakresu ochrony przyrody na terenie województwa podkarpackiego i nie tylko.

BIURO PROJEKTU:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA

35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 (II piętro)

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej