Skarby podkarpackiej przyrody (2023)

TYTUŁ PROJEKTU: Skarby podkarpackiej przyrody

OKRES REALIZACJI: 01.07.2023 - 30.11.2023

WARTOŚĆ PROJEKTU: 25 000,00 PLN

DOFINANSOWANIE: 20 000,00 PLN
 
CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Celem zadania jest zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców województwa podkarpackiego w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. 
 
Szczegółowe cele zadania:
1. Zachowanie i ochrona środowiska poprzez aktywną edukację.
2. Edukacja, popularyzacja i wzmacnianie merytoryczne postaw proekologicznych w zakresie bioróżnorodności województwa podkarpackiego w myśl zasady: poznaj by zachować!
3. Wzmocnienie współpracy różnych grup interesariuszy na płaszczyźnie działań dla środowiska w województwie podkarpackim i podjęcie wspólnych działań.
4. Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.
5. Budowanie potencjału ekologicznego Stowarzyszenia „Pro Carpathia” działającego na polu edukacji.
 
OPIS PROJEKTU:
Realizacja planowanego projektu opiera się na działaniu - Cykl 2 audycji telewizyjnych realizowanych w formie programów edukacyjnych:
1) Jak żubr powrócił w Bieszczady 
2) Eksplozja wiosny 
 
 
BIURO PROJEKTU:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA
35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 (II piętro)
 
 
Projekt jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 
wfosigw
 
 
 
 
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service