Rzeszów przyjazny dla kobiet z Ukrainy

LogaUAprojekt

Zadanie publiczne „Rzeszów przyjazny dla kobiet z Ukrainy” realizowane jest w ramach projektu „Fundusz Solidarności dla Ukrainy”. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Citis Unies France (CUF), United Cities and Lacal Governments (UCLG) oraz Gminy Miasto Rzeszów.

Celem realizacji zadania publicznego „Rzeszów przyjazny dla kobiet z Ukrainy” jest uzyskanie poprawy sytuacji uchodźców – 25 kobiet, zmotywowanie ich do integracji poprzez udział w kursie języka polskiego, wsparciu psychologicznym, doradztwie zawodowym i kursach nadających/podwyższających kwalifikacje lub kompetencje zawodowe. Efektem realizacji zadania będzie zwiększenie szans Uczestniczek na znalezienie zatrudnienia co doprowadzi do poprawy ich warunków bytowych
i materialnych.

Okres realizacji zadania publicznego: 01.06.2023 r. - 31.12.2023 r.

Wartość zadania publicznego: 271 014,00 zł.

 

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service