WSTĘPNE LISTY RANKINGOWE

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych biznesplanów, poniżej przedstawiamy listy rankingowe biznesplanów. Informujemy również, że ocenie zostało poddanych 39 biznesplanów. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenia własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego - § 5, ust. 11 "Uczestnik projektu, którego biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie, ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania)".

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service