Wstępne wyniki oceny merytorycznej złożonych dokumentów rekrutacyjnych

W dniu 28.04.2022 r. zakończono ocenę merytoryczną złożonych Formularzy rekrutacyjnych. Informujemy, że wszystkie Formularze rekrutacyjne zostały ocenione pozytywnie i zakwalifikowane do rozmowy z Doradcą Zawodowym. Poniżej prezentujemy wyniki oceny merytorycznej.

Kandydaci/tki w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia oceny merytorycznej i ogłoszenia wyników oceny merytorycznej zostaną pisemnie poinformowani o wynikach oceny (z zachowaniem ochrony danych osobowych osób oceniających).

Informujemy, iż Kandydaci/tki ubiegający się o udział w projekcie w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wyniku oceny, zgodnie z zasadą skutecznego doręczenia informacji mają prawo do złożenia odwołania od otrzymanej oceny.

W związku z pozytywnym wynikiem oceny merytorycznej wszyscy Kandydaci zostałi zakwalifikowani do rozmowy z Doradcą zawodowym. Terminy rozmów będą ustalane poprzez kontakt indywidualny.

 

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service