Postaw na swoją firmę

logotypy.png

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” realizuje projekt „Postaw na swoją firmę” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.03.2022 - 30.06.2023

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU: województwo podkarpackie

CEL PROJEKTU: Zwiększenie możliwości zatrudnienia  40 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku od 18 do 29 roku życia zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego co w efekcie doprowadzi do powstania 36 mikroprzedsiębiorstw i zapewni ich funkcjonowanie przez minimum 12 miesięcy. Cel możliwy do zrealizowania poprzez udzielenie grupie docelowej kompleksowego wsparcia ukierunkowanego na poprawę sytuacji na rynku pracy. Projekt jest skierowany w co najmniej 50% do osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów KC) miasta średnie/miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

  • SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ –  szkolenie umożliwi Uczestnikom zdobycie wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia firmy oraz ubiegania się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności
  • WSPARCIE EKSPERCKIE PRZY SPORZĄDZANIU BIZNESPLANU
  • BEZZWROTNE WSPARCIE FINANSOWE – bezzwrotna pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł
  • FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE – bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana na okres 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 2800,00 zł/miesiąc

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 793 712,00 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 511 740,47 zł

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service