plenfrdeitskesuk

Informacja o projekcie

TYTUŁ PROJEKTU: Upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie wołoskim. Na "Szlaku Kultury Wołoskiej"

NUMER UMOWY: DO-III.616.29.2021.MM z dn. 27 lipca 2021 r.

OKRES REALIZACJI: 01.07.2021 r. – 30.11.2021 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 10 300,00 PLN

DOFINANSOWANIE: 8 000,00PLN

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego.

CEL OGÓLNY PROJEKTU:

Upowszechnienie wiedzy na temat wołoskiego dziedzictwa kulturowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

  • popularyzacja dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców województwa podkarpackiego za sprawą oragnizowanych wydarzeń
  • edukacja przedstawicieli młodego pokolenia nt. dziedzictwa wołoskiego

OPIS PROJEKTU:

Realizacja planowanego zadania publicznego opiera się na 2 głównych działaniach:

  • Prelekcje na temat prelekcje nt. wołoskiego dziedzictwa kulturowego

Prelekcje zostaną zorganizowane w formie wykładów dostępnych on-line. Będą one dostępne w czasie rzeczywistym oraz po ich wyemitowaniu, za sprawą udostępnienia nagrań stronie internetowej, w dowolnym czasie. Zaplanowano 6 prelekcji dla ok. 25 osób każda z nich. Zaproszenie na prelekcje zostanie skierowane przede wszystkim do mieszkańców województwa podkarpackiego, zainteresowanych kulturowym dziedzictwem regionu. Wykłady prowadzone będą z uwzględnieniem grundtvigiańskiej metody dydaktycznej czerpiącej z tradycji i bogactwa kulturowego lokalnej społeczności.

  • Konkurs plastyczny dot. dziedzictwa wołoskiego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych

Działanie obejmuje opracowanie regulaminu konkursu przez osobę oddelegowaną do koordynacji zadania ze strony Wnioskodawcy (pracownika Stowarzyszenia). Promocja konkursu realizowana będzie poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych (50 szt.) m.in. w wybranych szkołach podstawowych, bibliotekach, instytucjach publicznych oraz organizacjach. Wydarzenie promowane będzie również w mediach internetowych. Informacje o konkursie wysłane zostaną również drogą mailową do szkół, instytucji oraz organizacji potencjalnie zainteresowanych udziałem w konkursie.  Praca ta zostanie wykonana społecznie i stanowić będzie wkład własny. Nadesłane prace ocenione zostaną przez komisję konkursową, złożoną z 5 osób. Praca ta również zostanie wykonana społecznie i będzie stanowić wkład własny. Dla zwycięzców przewidziano drobne nagrody. Prace prezentowane będą na stronach internetowych prowadzonych przez Stowarzyszenie.

 

Biuro projektu:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA
35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 (II piętro)

 

Podkarpackie tag RGB

 

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service